SAT 

Disposem d’un Servei d’Assistència Tècnica (SAT) propi com a suport als nostres clients:

Manteniments preventius

Els manteniments preventius eviten futures avaries gràcies a les revisions periòdiques de la maquinària.

Manteniments correctius

Els manteniments correctius permeten solucionar les avaries derivades del funcionament continu quan el client dóna part al SAT.

Garantia de solució davant qualsevol incidencia

Nostre SAT garanteix una solució per a qualsevol avaria segons el nivell d'urgència: Reparació en l'establiment, reparació en el taller, maquinària de reemplaçament...

Els nostres serveis