Procés  productiu

Comptem amb unes instal·lacions d’avantguarda on apliquem un procés d’última generació per treure la màxima rendibilitat a cada gra de cafè.

Sense manipulació manual del gra de cafè.
Treballem amb ordres de fabricació i d’envasament programables que garanteixen un procés escrupolós i metòdic.

Després de la recepció

  • Separació per tipus de cafè
  • Cuidat d’especialitats (ecològic i altres)
  • Descàrrega, sacs, buidatge, identificació i control, traçabilitat.
  • Contenidors de sitges rodones amb sistemes de buidatge que eviten residus.
  • Bàscules en diferents fases per al control de minvaments

Conducció del cafè per la maquinària:

  • Suau per a evitar trencaments.
  • A través de “caixetins” elevadors i via aspiració pneumàtica.
  • Tubs amb forma corba per a evitar trencaments i que quedin restes.

Dues vies de producció diferents

  • Cafè i descafeïnat

 Procés cumplimentable per fases

  • Contenidors RFID

Cafè en origen

Portem el cafè de plantacions de tot el món, supervisant la seva qualitat des del país d'origen fins a la seva arribada a les nostres instal·lacions.

El resultat

Creació d'una àmplia gamma de productes adaptats a tots els formats, ideats per a qualsevol negoci i mercat.