Procés  productiu

Comptem amb unes instal·lacions d’avantguarda on apliquem un procés d’última generació per treure la màxima rendibilitat a cada gra de cafè.

Després del trasllat a sitges per a la seva desgasificació, podem procedir a l’envasament o separació en contenidors RFID:

Permeten estabilitzar el producte, mantenir les característiques organolèptiques i homogeneïtzar-lo de cara a mantenir el punt de mòlt.

S’utilitza una bàscula múltiple de 20 capçals. Es disposa de diferents línies d’envasament en bosses i llaunes, totes amb vàlvula unidireccional

El marcatge de cada bossa es fa amb identificació del lot, codi del dia i hora d’envasament, així com data de consum preferent, precinte de garantia i retractilat.

Finalment, el cafè és emmagatzemat en palets i retractilat per a posar-lo a la disposició del magatzem. De cada producte envasat es guarda una mostra fins a la data de caducitat.

Cafè en origen

Portem el cafè de plantacions de tot el món, supervisant la seva qualitat des del país d'origen fins a la seva arribada a les nostres instal·lacions.

El resultat

Creació d'una àmplia gamma de productes adaptats a tots els formats, ideats per a qualsevol negoci i mercat.