ELS SPECIALTY COFFE. Saps com es valoren?

El degustador Q Grader

El degustador Q Grader és un professional entrenat per avaluar i certificar la qualitat del cafè. El títol de Q Grader és el màxim reconeixement internacional per a un degustador i li permet treballar en molts àmbits de l’entorn cafeter.

Aquest grau de certificació s’obté superant un curs de CQI (Coffee Quality Institute) que utilitza el protocol de degustació de la SCA. Aquest sistema estableix un llenguatge comú per parlar de la qualitat de cafè al llarg de tota la cadena, des dels productors fins als consumidors.

Segons la SCA, els Q-Graders han de calibrar els paladars cada 3 anys per mantenir la validesa d’aquest certificat. Això assegura l’estabilitat i la fiabilitat en les puntuacions dels cafès.

Aquests degustadors són indispensables a la indústria del cafè. Les valoracions serveixen per establir el preu del cafè d’especialitat, seleccionar el perfil de torrat adequat per a cada gra i aportar un nou punt de vista en diferents àrees de la cadena de cafè.

El Q Grader avalua i dóna la puntuació a un cafè basat en:

-Fragància / Aroma                              

-Sabor                                                   

-Postgust                                               

-Acidesa                                              

-Cos

– Uniformitat

– Neteja en tassa

– Balanç

– Dolçor

– Defectes