Empresa

Valors

- Més de mig segle de TRADICIÓ cafetera.

- La nostra IDENTITAT com a artesans del cafè.

- COMPROMÍS amb el món del cafè i amb els nostres clients.

- La QUALITAT de la nostra gestió i dels nostres productes.

- Productes i gestió certificats com a prova de GARANTIA.

- Desenvolupem els nostres processos amb la última TECNOLOGIA.

- RESPONSABILITAT social i mediambiental certificada.